gm-cloud-design-el-origen-del-bug-informatico-de-toda-la-vida

L’origen del “bug informàtic” de tota la vida

Per definició, un “bug informàtic” o “error informàtic” simplement es simplement això, un error o una fallada. Es tracta d’un problema amb un ordinador o sistema informàtic que pot desencadenar altres problemes no desitjats. Existeixen programes, anomenats debuggers, que s’encarreguen d’ajudar la detecció i correcció d’aquests errors, depuren el codi intentant fer recerca d’anomalies que siguin les culpables d’aquesta fallada.

I perquè es diu bug?

Corrien els anys 40, concretament el 1947, quan uns enginyers van informar que l’ordinador anomenat Mark II patia una fallada en un relè i investigant aquest relè van acabar trobant una arna, bug en anglès, que va provocar la fallada. A més, als enginyers no se’ls va ocórrer una altra cosa que enganxar l’arna amb cinta adhesiva en el document bitàcola amb el següent comentari: “First actual case of bug being found“, és a dir, “Primer cas de bug trobat”.

Des de llavors, aquest incident s’usa com a origen de l’ús de bug per a assenyalar un problema en algun sistema. És cert que prèviament ja es coneixia l’ús d’aquest terme per Edison i d’aquí l’acudit de “primer cas de bug trobat”, però l’anècdota va ser tan graciosa que es considera l’origen en el Mark II.

De Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988. - U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph NH 96566-KNThe above link is no longer valid on 13.04.2017, the image available here., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165211

De Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988. – O.S. Naval Historical Center Online Library Photograph NH 96566-KNThe above link is no longer valid on 13.04.2017, the image available here., Domini públic, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165211

De fet, si ens remuntem a l’any 1896 podem trobar en un manual d’electricitat d’aquella època la frase: “El terme bug s’usa per a indicar una fallada o problema en connexions o funcionament d’aparells elèctrics”. Així que aquest concepte ve del sector de la telegrafia i també l’usaven les companyies telefòniques antigues per a indicar que existia soroll en les línies de telèfon.